“Takım arkadaşlarımız ile birlikte büyüyoruz.”

Ekokat olarak başarımızın temel taşının çok değerli çalışma arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Nitelikli iş gücünün ilgili pozisyonlarla eşleşmesi, başarımızın en önemli yardımcısıdır. Bu anlamda çalışan profilimizi mesleğinde uzman, yeniliklere açık, etik değerlere uyan, sorumluluk sahibi katma değer yaratmaya istekli olarak tanımlamaktayız.

 

İşe Alım ve Oryantasyon

Ekokat Yapı Kimyasalları’nda işe alım süreci ilgili pozisyonda ihtiyaç oluştuğu takdirde şirketimizin vizyon, misyon, değerleri ve hedefleri doğrultusunda modern seçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleşir. Süreç şirketimize değer katacak, nitelikleriyle fark yaratacak ve şirketimizin değerleriyle paralel eğilim gösteren adayların ilgili pozisyonlara yerleştirilmesiyle son bulur.

Değerli adaylarımız iş görüşmesine geldiklerinde iş başvurusu formu ve kariyer yönetim dökümanları doldururlar. İlk görüşmeler yetkili insan kaynakları uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. İlk süreçte amaçlanan, adayların, sahip oldukları nitelikler, önceki iş deneyimleri ve tecrübelerinin ilgili pozisyona uygun olup olmadığını saptamaktır. Bu bilgiler ışığında ilgili departmanın yöneticisi ile görüşülür. İnsan kaynakları uzmanı ve departman yöneticisinin mutabık kaldığı adayımız, ücret konusunda da anlaşıldığı takdirde takımımıza kabul edilir.

 

Performans Yönetimi

Takım arkadaşlarımızın yıl boyu performansları, ilgili departman yöneticileri tarafından izlenir ve gözlemlenir. Yıl sonunda, her bir bireysel çalışanın gerek kişisel gerekse kurum hedeflerinde hangi noktalarda bulundukları saptanır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın eksik olduğu alanlar saptanır ve bu alanlarda eğitimler uygulanır.

 

Eğitim Bilgileri
İş Tecrübesi
Referanslar